سامانه خشکسالي هواشناسي ايران
 

اين سامانه با هدف ارائه آنلاين اطلاعات خشکسالي  طرح پژوهشي   با عنوان "بررسي الگوي روند توزيع زماني و مکاني خشکسالي هواشناسي در ايران با کد WRE1-84162" طراحي شده است.
 

  صفحه اصلي سامانه  
   مديريت سايت  
پيشگفتار    
تعاريف  خشکسالي    
انواع  خشکسالي     
شاخصهاي خشکسالي     
ويژگيها و مشخصات خسکسالي    
 خشکسالي در کشورهاي ديگر    
 خشکساليهاي هواشناسي در کشور ايران    
سري زماني اتوماتيک SPI در حوزه هاي آبريز ايران    
نقشه های ديناميک خشکسالی در ايران    
نقشه های خشکسالی در حوزه هاي آبريز ايران    
چکيده اي از يافته هاي طرح    
عکسهاي خشکسالي    
نکاتي درباره خشکسالی    
خشکسالي از ديدگاه قرآن    
سایتهاي  خشکسالی و آب    
صفحه اصلي سايت    
 

پديده خشکسالی اثرات منفی بزرگی بر منابع آب و محيطهاي وابسته به اين منابع مي گذارد که عموماً در برخي سالها خسارات جبران ناپذيری را سبب می گردد؛ اين خسارات در مناطق خشک که از ديدگاه اقتصادی  ساختار شکننده تری قرار دارند، نمود بيشتری يافته و اثرات منفي ماندگاری را از جهات مختلف بر جای می­گذارند. در اين ميان خشکسالي هواشناسي را مي توان سيگنال ظهور ديگر انواع خشکسالي تعريف نمود. پروژه حاضر به عنوان يک رسالت ملي در برداشتن گامي به سمت مديريت اين پديده در ايران است.[ ادامه...]


کليه حقوق محفوظ است
Copyright ©  Iran Hydrology