سامانه خشکسالي هواشناسي ايران
 

اين سامانه با هدف ارائه آنلاين اطلاعات خشکسالي در قالب يک طرح پژوهشي  طراحي شده است
 

  سري زماني اتوماتيک داده هاي خشکسالي حوزه کد 24  
     
   

توجه: اين داده ها بطور اتوماتيک توليد مي شوند و با تغيير دوره آماری و مقادير داده ها تغيير مي کنند لذا به زمان توليد دقت فرمائيد.

 
 

کليه حقوق محفوظ است
Copyright ©  Iran Hydrology