سامانه خشکسالي هواشناسي ايران
 

اين سامانه با هدف ارائه آنلاين اطلاعات خشکسالي در قالب يک طرح پژوهشي  طراحي شده است
 

  تصاويری با موضوع خشکسالی      
       
   
 

کليه حقوق محفوظ است
Copyright ©  Iran Hydrology