سامانه خشکسالي هواشناسي ايران
 

اين سامانه با هدف ارائه آنلاين اطلاعات خشکسالي در قالب يک طرح پژوهشي  طراحي شده است
 

  سري زماني اتوماتيک داده هاي خشکسالي حوزه هاي آبريز کشور  
       
   

کل کشور ايران
ارس
تالش- مرداب انزلي
سفيدرود بزرگ
رودخانه‌هاي بين سفيدرود وهراز
رودخانه‌هاي هراز و بين هراز
قره‌سو- گرگانرود
اترك
مرزي غرب
كرخه
كارون بزرگ
زهره- جراحي
حله و مسيل‌هاي كوچك دو طرف آن
مند و حوزه‌هاي بستر هرم‏- ماريان
كل و مهران و مسيل‌هاي جنوبي و جزاير
بندرعباس و سديج
بلوچستان جنوبي بين سديج و مرز
درياچة اروميه
درياچة نمك
گاوخوني
طشك- بختگان و مهارلو
كوير ابرقو- سيرجان
هامون- جازموريان
كوير لوت
كوير مركزي
كويرهاي سياهكوه‏، ريگ زرين و دق‌سرخ
كويرهاي ذرانجير و ساغند
دق تپرگان- نمكزار خواف
هامون هيرمند
هامون مشكيل
سرخس
خزر
خليج فارس و درياي عمان
درياچة اروميه
مرکزی
هامون
سرخس

توجه: اين داده ها بطور اتوماتيک توليد مي شوند و با تغيير دوره آماری و مقادير داده ها تغيير مي کنند لذا به زمان توليد دقت فرمائيد.

 
 

کليه حقوق محفوظ است
Copyright ©  Iran Hydrology